mynewspapers.net

Hur att bryta in i en Deadbolt lås

Hur att bryta in i en Deadbolt lås


Locksmithing är en hobby som kan tillhandahålla timmar av underhållning och bidra till att förbättra finmotorik samt förmågan att vara patient. Medan det inte gäller alla deadbolt lås, är några handtag nästan lika lätt att plockas med lock-picking standardverktyg som vanliga dörrlås. Det är viktigt att notera att bryta ett deadbolt lås är olagligt om fastigheten inte tillhör dig och anses inbrott. Bara dela i lås som är installerade på din egen fastighet.

InstruktionerHåll borrmaskin upp till döda bult lås och borra genom nyckelhålet. Detta kommer att permanent inaktivera låset, så att du kan ta bort låset när den är öppen. Du kan behöva borra flera hål eller använda lite större för att bryta låsmekanismen.Sätt in en skruvmejsel i låset där hål har borrats. Vrida skruvmejseln, försöker vända eller bända låsa armen av fallkolven låser så att det lossnar från dörr låset.Hammare skruvmejsel genom fallkolven låset så att det passerar hela vägen genom låset. Ta bort så många delar av låset som möjligt med den här tekniken tills låset kan flytta fritt fram och tillbaka där fallkolven brukade vara placerad.Infoga verktyget vridmoment från låsa plocka set till döda bult lås, liknar hur du vill infoga en normal nyckel i låset. Tillämpa en minimal mängd av trycket på låset för att förhindra att någon av stiften blir engagerade till lås igen. Det är viktigt att tillämpa en kontinuerlig mängd tryck så att när du har friläge alla stift från låsa, verktyget vridmoment blir låsa, släppa fallkolven spärren från dörren.Tryck gräddan av låsa plocka uppsättning in och ut från fallkolven, trycka på plocka så att stiften är deprimerad. Så småningom, sätts varje pin på plats, disengaging från låsa. Fortsätta att driva plocka in och ut ur låset tills alla stift är inställda.Tryck ner försiktigt på verktyget vridmoment. När låset är frikopplad från stiften, börjar låsa snurra. Lägga större press på verktyget vridmoment så att det är rotation är slät och drar den fallkolven låser från dörren.