mynewspapers.net

Hur att beräkna trefas strömstyrka

Hur att beräkna trefas strömstyrka


Tre fas power kretsar används ofta i överföringen kraftledningar och stora elektriska motorer eftersom de tillåter lägre linje spänningar och ge ett jämnare flöde av el. En trefas krets består av tre växelström ledare kombineras till en enda kraftledning. Varje ledare är 1/3 cykel ur fas med de andra två. Beräkning av trefas strömstyrka eller andra elektriska värden är lite mer komplicerad än för konventionella kretsar eftersom en "power factor" måste införlivas i uträkningen.

Instruktioner

• Rådfråga bruksanvisningen eller tillverkarens specifikationer för nätspänningen.

• Titta på konsumtion strömindikatorn för systemet. Vardagliga apparater och motorer har inte vanligtvis en Strömindikator konsumtion. Dock har de stora systemen som bygger på tre fas power kretsar rutinmässigt avläsning. Notera av skalan. På grund av system, kan behandlingen vara i kilowatt i stället för watt. Om så är fallet, multiplicera med 1000 konvertera kilowatt till watt.

• Dela makten förtäringen i watt av nätspänningen multiplicerat med effektfaktor att hitta strömstyrkan. För tre fas kretsar är effektfaktorn kvadratroten ur 3. Om din räknare inte har en kvadratrot funktion, använda 1,73 som en approximation av kvadratroten ur 3. Exempelvis en trefas krets med 25 000 watt och en linje spänning på 250 kommer att ha en ström av 25 000 / (250 x 1,73), vilket är lika med 57.80 ampere.