mynewspapers.net

Hur att beräkna kritiska T-värdet Online

Hur att beräkna kritiska T-värdet Online


Den "kritiska T-värdet" eller t-test definieras som det statistiska test som undersöker om provutfallet följer normalfördelningen (studentens eller bell curve), om nollhypotesen är sann. Kritiska T-värdet beräknas online med en fritt tillgänglig, webbaserade kritiskt värde kalkylator Inlagd för fakulteten användning av Vassar College. Verktyget används att ange antalet grupper i distributionen och antalet frihetsgrader att producera kritiska t-värdet på.05 och.01 förtroende för en given prov distribution. Andra online-verktyg (se resurser) hjälpa forskaren att fastställande av effekt storleken och i beräkningen av frihetsgrader för givet prov distribution.

Instruktioner

• Gå till till Vassar kalkylatorn för kritiska värdet av Q webbplats (se resurser).

• Skriv antalet grupper i fördelningen för värdet av "k".

• Skriv frihetsgrader för värdet av "df".

• Klicka på knappen "Beräkna". Räknaren ger de två värdena av "Q": Q.05 och Q.01 som kritiska T-värdet för distribution på.05 och.01 förtroende nivåer, respektive.