mynewspapers.net

Hur att beräkna en genomsnittlig mph

Hur att beräkna en genomsnittlig mph


När du reser med bil, flyg eller tåg, i USA, mäts din hastighet i miles per timme. Vid varje given tidpunkt, du reser med en viss hastighet, till exempel 35 mph eller 65 km/h, men detta förblir inte konstant under hela din resa. Genom att beräkna genomsnittlig mph, kan du se hur du utvecklats övergripande--med hänsyn tagen till de olika hastighetsbegränsningar och trafikförhållanden. Du kanske också vill veta din genomsnittliga mph att bestämma din bil bränsleeffektivitet.

Instruktioner

• Ange det totala antalet miles reste in i Kalkylatorn. Använda decimaltal för att representera totala körsträcka om mätarställningen inte är ett perfekt heltal. Till exempel 55,5 miles representerar 55 plus hälften mil.

• Tryck på knappen "division" på din räknare.

• Ange det totala antalet timmar reste. Använda decimaltal motsvarar timmarna om tiden reste var inte perfekt heltal. Till exempel använda 1,75 timmar för att representera en timme och 45 minuter. För att konvertera minuter reste till ett decimaltal, du måste dela upp protokollet av 60, vilket är det totala antalet minuter på en timme. 48 minuter är exempelvis 0,8 en timme eftersom 48/60 är lika med 0,8.

• Tryck på "likhetstecken" för att beräkna det genomsnittliga mph. Till exempel för att hitta den genomsnittliga mph för en resa där du reste 150 miles i två timmar och 48 minuter, måste du ange "150 / 2.8 =" i Kalkylatorn. Avslutade ekvationen kommer att avgöra att det genomsnittliga mph för resan var 53.57 mph.