mynewspapers.net

Hur återställa HP 60 Cartridge Ink Levels

Hur återställa HP 60 Cartridge Ink Levels


Även om påfyllning din HP 60 skrivarpatroner kan spara pengar, kan det också skapa problem om din HP-skrivare övervakar hur mycket bläck kvar i varje patron. Skrivare som övervakar patron bläck nivåer återställs automatiskt när en ny bläckpatron är installerad. Dock med påfyllda 60 HP bläckpatroner, skrivarsystemet ofta inte återställs automatiskt, vilket orsakar skrivaren till ett "låga bläck" meddelande visas även när patronen är full. För att förhindra det här problemet, måste du återställa bläcknivåerna patron efter varje påfyllning.

Instruktioner

Extra patron metod

• Köpa två nya HP 60 patroner. Använd inte dessa patroner. Förvara patronerna för framtida återställs.

• Placera den påfyllda 60 HP bläckpatronen till din skrivare. När rutan som anger en ny bläckpatron visas på skärmen på datorn ansluten till skrivaren, klicka på alternativet att skriva ut en testsida.

• Byt den påfyllda bläckpatronen mot den första nya HP 60. Skriva ut en testsida. Sedan ersätta den första nya patronen med andra nya patronen och skriva ut en testsida.

• Tillbaka den påfyllda bläckpatronen HP 60 i skrivaren och skriv ut testsida när snabb. Bläcknivån ska visas så full.

Tejp-metoden

• Placera HP 60 patronen på en täckt yta så att metallkontakterna på kassetten vänd mot dig. Sätta tejp över den översta metall kontakten i den andra kolumnen från vänster sida, att se till att de andra kontakterna få omfattas inte.

• Sätta HP 60 kassetten tillbaka in i HP-skrivaren. Skriva ut en testsida när snabb.

• Ta patronen ur skrivaren. Lämnar bandet på den kontakt som redan täcks och även täcka den övre kontakten i kolumnen längst till höger, att se till att ingen annan kontakt blir täckt i processen.

• Tillbaka patronen i skrivaren igen. Skriva ut en testsida.

• Ta bort kassetten från skrivaren igen, ta bort tejpen från metallkontakterna och tillbaka kassetten i skrivaren. Skriva ut en testsida och skrivaren bör läsa patronen som full.