mynewspapers.net

Hur ändrar jag servostyrning reservoaren på 2003 Dodge husvagn?

Hur ändrar jag servostyrning reservoaren på 2003 Dodge husvagn?


Servostyrning pump reservoar är där Servostyrning pump vätskan lagras. Om vätska behållaren går sönder eller läcker, kommer reservoaren inte släppa vätska i pumpen. Pumpen kan bryta i så fall vilket gör det svårt att styra din Dodge Caravan. Du bör alltid kontrollera reservoaren, slangen och pumpen så fort du märker att du har svårt att styra din husvagn.

Instruktioner

• Ta bort säkra bultarna från fästet framför servopumpen med hjälp av ratchet och uttag. Dra fästet av motorn och placera behållaren avloppet under behållaren.

• Lossa muttern på slangen som ansluter slangen till servopumpen med skiftnyckel. Placera slangen in i avloppet behållaren och låt vätskan rinna helt in i behållaren.

• Ta bort två säkra bultarna från höger och vänster sida av behållaren med hjälp av ratchet och uttaget. Dra klippet från motorn till fri reservoaren. Dra behållaren av motorn.

• Placera nya reservoaren på sidan av motorn. Ersätta och dra åt de två säkra bultarna till höger och vänster sida av nya reservoaren. Återanslut slangen till pumpen använder skiftnyckel för att dra åt muttern. Ersätta fästet på framsidan av motorn och dra åt bultarna på fästet tills de är ombonad.