mynewspapers.net

Hiv saliv test vs. blodprov

Hiv saliv test vs. blodprov


Det finns två huvudsakliga typer av tester används för att diagnostisera HIV-infektion: blodprover och salivtester. Men många lokaler med salivtester enbart som en metod, kan moderna salivtester vara ganska exakt.

Saliv testning

En saliv test använder en absorberande svamp eller en enhet som kan skrapa insidan av kinden att samla ett salivprov. Förekomsten av vissa proteiner i saliven indikerar sannolikt HIV-infektion. Ett resultat kan levereras i så snart som 20 minuter.

Blood testning

På blodprov som tas och skickas till testas med antingen ELISA eller Western Blot antikroppstest. Dessa tester leta efter antikroppar som tillverkades vid HIV-infektion och används ofta i samband med varandra för att bekräfta en diagnos. Provning kan ta upp till två veckor.

Noggrannhet

Både saliv och blodprover kan vara mycket exakt, upp till 99,8% enligt National Institutes of Health. Noggrannhet kan påverkas av tiden efter infektion, emellertid, som det kan ta upp till sex månader för viruset att replikera sig nog för att orsaka ett positivt resultat på antingen test.

Provning typ baserat på plats på kliniken

Landsbygdsområden kan vara mer benägna att använda blodprov eftersom de kan bearbetas i ett centralt läge, och antalet utförda tester kan inte motivera att hålla salivtester å. Urbana områden är mer benägna att använda salivtester som en preliminär diagnos teknik på grund av hastigheten inblandade och det större antalet tester utförs.

Pediatrik

Salivtester är vanligen används för diagnos av HIV-infektion hos spädbarn och barn på grund av lättheten att administrera testet utan behov av nålar och blod arbete. Som barn kan framsteg i sent skede hivinfektion snabbare än vuxna, kan de snabbare salivtester också hjälpa för att starta behandling tidigare.