mynewspapers.net

Handledning för SQL Server BCP

Handledning för SQL Server BCP


SQL Server-databasmotorn har ett kommandoradsverktyg i Windows som tillåter dig att köra frågor, Ställ in konfigurationer eller helt enkelt Visa status för servern. Kommandot SQL Server "bcp" kan du köra en fråga och ta fram resultaten till en textfil. Detta är fördelaktigt om du vill överföra data mellan två SQL-servrar eller om du vill överföra data till en annan databasformat.

Instruktioner

• Klicka på Windows "Start" knappen och skriv "cmd" i söktextrutan. Tryck på "Enter" för att öppna din befalla lina nytta.

• Ange "bcp /?" att visa en lista med alternativ för kommandot. Detta är fördelaktigt om du glömmer bcp syntax eller om du är osäker på vilka alternativ som finns.

• Skriv följande kommando i kommandoraden: bcp server.database.customers i customers.txt den första parametern är den tabell du vill exportera. Den fullständiga sökvägen till tabellen ges, som innehåller namnet på server (server), databasens namn (databas) och tabellen (kunder). Den andra parametern är där databasmotorn dumpar data. All information som exporteras till en textfil med namnet "customers.txt."

• Tryck på "Enter" för att köra kommandot bcp. Ibland tar det flera minuter att slutföra om tabellen innehåller stora mängder data.