mynewspapers.net

Handikapp toalett förordningar

Handikapp toalett förordningar


Från och med 1992 kräver amerikaner With Disabilities Act (ADA) att offentliga resten rum är tillgängliga för personer med funktionshinder. Övriga rum förordningar specificera krav för toaletter, handfat och speglar finns i ADA Accessibility Guidelines.

Toaletter

Offentliga toaletter måste vara mellan 17 och 19 inches hög, mätt från golvet till toppen av wc-stolen. Kontroll för spolning i toaletten kan ske automatiskt, men om det inte är, det måste vara mer än 44 inches hög. Handräcke måste monteras bredvid eller bakom toaletten, och måste vara 36 inches från golvet. Handräcke bör ha en halkfri yta.

Diskhoar och speglar

Sänkor bör vara mellan 29 och 34 inches hög, mätt från golvet till toppen av diskbänken. Kranar kan bedrivas med en spak, en tryckknapp eller ett automatisk sensor. Om en spegel är installerat, får dess nedre kant inte vara högre än 40 inches från golvet.

Tydlig golvyta

Badrum måste uppfylla lägsta klart golvet utrymmet som krävs i avsnitt 4.2 i riktlinjerna så att personer som använder rullstol kan manövrera. Den minsta klara ytan måste vara minst 30 inches av 48 inches. I en tillgänglig trivselrum, måste denna minsta tydlig golvyta anges både i en toalett stall och framför en tillgänglig sink.