mynewspapers.net

Ground Ivy gräsmatta ogräs

Ground Ivy gräsmatta ogräs


Ground ivy, även känd som krypa Charlie eller Glechoma hederacea, är en perenna ogräs finns i rabatter och gräsmattor i det sydligt, nordost och norra centrala USA Det är mycket invasiva och kan vara svåra att kontrollera.

Metod för att sprida

Ground ivy sprids vanligen genom att släppa nya rötter längs dess krypande stammar. Det kan spridas snabbt i skuggade områden där gräset inte växer väl. Upprätthålla en hälsosam, tjock gräsmatta för att förhindra spridning av denna invasiva ogräs. Michigan State University rekommenderar att hålla gräsmattan längden på 3 inches att hindra spridningen av murgröna.

Kontroll

Dra upp ivy av rötterna eller behandla det med post emergent, beteshagarna herbicid i mitten av våren eller tidig sommar. Det är relativt lätt att dra sig ur en blomsterrabatt eller gräsmatta när marken är lös eller fuktig. Om någon rötter är kvar, det kommer att återföds ständigt.

Allmän Information

Ground Ivy är medlem i familjen. Det kommer att ge en svag mintliknande doft om klippas eller skära. Den producerar små blå till blå-violett färgade blommor.