mynewspapers.net

Graden av Photosynthesis kontra miljö temperaturMiljöfaktorer, som mängden ljus och den omgivande temperaturen, påverka som där fotosyntesen sker i växter. Växter har normalt en optimala temperaturområde som resulterar i maximal produktivitet.

Typer

Det finns två stadier till photosynthesis: ljus reaktionerna och tända-vilden reaktioner eller Calvin cyklar. Light reaktionerna är temperatur-oberoende, vilket innebär att deras klassar inte förändras avsevärt med temperatur, medan de tända-vilde reaktionerna är temperaturberoende.

Effekter

Graden av växter ökar med ökande temperatur upp till optimala temperaturområde, en rad där den är fortsatt relativt konstant. När temperaturen ökar utöver optimala området, minskar graden av växter. Den optimala temperaturområden varierar beroende på växtarter men är normalt långt under människans kroppstemperatur.

Funktion

Stigande temperatur ökar graden av många enzymkatalyserade reaktioner, även om endast upp till en punkt. När temperaturen ökar, så ökar andelen photorespiration, en process som minskar effektiviteten i fotosyntesen i de flesta växter. Om temperaturen går ännu högre fortfarande, vid något tillfälle enzymer kan bli denaturerat eller förlora sin form, vilket skulle hämma processen av photosynthesis ytterligare fortfarande.