mynewspapers.net

Gemensamma jord densitet

Gemensamma jord densitet


Markens densitet eller jord skrymdensitet, är vikten av en jord i en given volym, inklusive pore space, och är ett mått på kompakthet av smutsa. Ju större densiteten, den mer kompakta en jord kommer att vara och lägst dess genomsläpplighet. Faktorer som tunga maskiner trafik kan kompakt jord och minska infiltrationen, vilket leder till ökad avrinning. Olika jordar tenderar att ha olika densitet. För att uppskatta densitet, bör en sampler helst vet textur jordmån. Den gemensamma metod som används i fältet för att klassificera en jord ts för att helt enkelt gnugga några dämpade jord mellan tummen och fingrarna och känner egenskaper.

Sand och Sandy Loam

Typisk är torr sand 1.52 g / cm3. Sandy loam har en typisk torr densitet 1,44 gram / cm3. Sandy marken känns tråkiga när gnuggas mellan två fingrar.

Lera och Silt Loam

Lerjord har en typisk torr densitet på 1,36 gram / cm3; silt loam har en torr densitet på 1,28 g / cm3. Silt har en floury eller pudrig känsla när torka och är bara lite plast och klibbig när det är vått.

Clay Loam och lera

Den typiska torra tätheten av clay loam är 1,28 gram per centimeter kubik, medan leran har en typisk torr densitet på 1,2 g / cm3. Längden på ett löpande band som kan bildas när ett jordprov pressas mellan tummen och fingrarna ger en god uppfattning om mängden lera närvarande. Ju högre lerhalt, blir ju slicker våt jord.