mynewspapers.net

Frysta Citrus träd

Frysta Citrus träd


Citrus är tropisk frukt som trivs i varma temperaturer och i allmänhet har en låg affinitet för kalla temperaturer. Citrusträd är föremål för frostskador och när de blir utsatta för temperaturer på-1.67 grader C eller lägre längre än 30 minuter.

Orsaken

Citrusträd frysa med bildandet av iskristaller i cellerna planta och frukt. Detta hindrar flödet av vätskor i trädet och vatten är inte tillgänglig för växt vävnader.

Symtom

Frysta träd ta en vatten fuktad blick och början till vissna och gradvis tur brunt och svart. Frukt svålen ser rostig och har bruna färgade prickar eller gropar som icemarks. Massa under depån torkas.

Skador

Frukt på frysta träd sönderfaller snabbt och börjar sönderfalla genom inverkan av olika svampar och bakterier. Hastigheten på försämring beror på temperatur och andra miljöfaktorer.

Management

Undvika att plantera träd i öppet, blåsigt områden att minimera frysa skador. Lågt liggande landskap områden samlas också kall luft som kan orsaka frost och frysa skador. Täcka träd med flytande rad täcker för skydd.