mynewspapers.net

Förvaring nyttofordon i bostadsområdenKommersiella fordon används vanligen i företag i stället för personligt bruk. Definitionen varierar något med plats, men oftast ett nyttofordon är fordon som är längre än 20 fot och 8 fot eller högre med annonser på den. Taxibilar och limousiner anses kommersiella fordon också, även om de inte uppfyller normerna i höjd och längd. Regeringar begränsa lagring av nyttofordon i bostadsområden, eftersom människor inte vill ha dem parkerade bredvid.

Instruktioner

• Titta upp statens lagar när det gäller kommersiella fordon lagring. Varje stat och stad har olika regler att följa, beroende på vilken typ av kommersiella fordon och storlek. Till exempel på vissa platser får kommersiella fordon endast parkeras i ett bostadsområde när du aktivt arbetar hemma eller på plats. Andra områden kan tillåta vissa kommersiella fordon parkering på privat mark om fordonet är en taxi, limo eller liknande små kommersiella fordon.

• Park små nyttofordon på privat egendom. Små fordon, som en taxi, är tillåtet att parkera på egenskapen i många områden. Detta är samma storlek som en normal bil, så vissa områden tillåta parkering i privata utrymmen.

• Placera fordonet i ett slutet utrymme. Vissa kommersiella fordon, till exempel en business van med en business reklam på den, tillåts lagring i bostadsområden så länge fordonet är i ett slutet utrymme som ett garage eller screening vägg. Fordon mer än åtta fot lång och längre än 20 fot ingår vanligtvis inte storlek.

• Undersöka statligt tillfällig parkering lagar. Vissa områden kan ett nyttofordon till park i ett bostadsområde för tillfälliga ändamål så länge fordonet inte är parkerat i mer än 24 timmar. Detta är en tillfällig åtgärd och tillåter endast för korttidslagring. Staten och staden lagar skiljer sig när det gäller tillfällig parkering av fordon, och vissa områden kommer endast att tillåta parkering för lastning och lossning ändamål i bostadsområden.