mynewspapers.net

Fördelarna med att använda kvantitativa metoder i omvårdnad forskningNär du gör någon typ av forskning, är det viktigt att besluta om du ska använda kvalitativa data, kvantitativa data eller en blandad metoder strategi. En hel del forskning som sker inom det medicinska området är kvantitativa.

Funktion

Funktionen av kvantitativa data är att använda en korrekt strategi att samla in och analysera data som har mätts. Det är i allmänhet exakta och baseras på siffror. Ett av syftena med kvantitativ forskning är deduktiv, snarare än induktiva.

Fördelar

Kvantitativ forskning är nummer-baserad. Detta kan göra det mycket exakt, vilket är viktigt när du gör forskning inom det medicinska området. När den används på rätt sätt, kan kvantitativa forskningsresultat generaliseras.

Överväganden

När du gör kvantitativ forskning, behöver du en hypotes. Du bör välja din metod för forskning utifrån vad som är lämplig för ditt ämne.