mynewspapers.net

Fördelar och nackdelar med kärnteknik

Fördelar och nackdelar med kärnteknik


Oro över den globala uppvärmningen och spike oljepriserna har förnyat världsomfattande intresse i kärnenergi, som, som ett medel för kommersiell elproduktion, hade varit döende i USA sedan 1970-talet, och var rullas tillbaka i Tyskland. Omkring 15 procent av världens el kommer från kärnkraft. Kärnkraft ger med en unik kombination av styrkor och svagheter.

Hur ett kärnkraftverk fungerar

Kärnkraft genereras inuti en växt som heter en reaktor. Att strömförsörjningen är den värme som produceras av en kontrollerad kärnklyvning kedjereaktion, antingen av uran eller plutonium. Denna reaktion innebär ett element, till exempel uran eller plutonium, som träffas av en neutron och blixtra. Ett resultat av fission av dessa stora atomer är skapandet av nya, mindre atomer som biprodukter, strålning och fler neutroner. De neutronsna fart ut och slå andra uran/plutonium atomer, att skapa en kedjereaktion. Kedjereaktionen i en reaktion styrs av neutron moderatorer, som varierar beroende på utformningen av reaktorn. Det kan vara allt från grafit stavar för att enkelt vatten. När värmen har offentliggjorts, producerar en kärnkraftsreaktor el på exakt samma sätt som alla andra thermal-baserade kraftverk. Värme omvandlar vatten till ånga och ånga används för att vända blad av en turbin, som driver generatorn.

Fördel: Noll koldioxidutsläpp

Kärnenergi innebär inte förbränning av fossila bränslen, och därför inte på något sätt bidrar till utsläppen av växthusgaser. I detta avseende (om än bara detta respektera), det är så ren som solenergi, vindkraft, geotermisk energi och vattenkraft.

Nackdel: Avfallshantering

Använt kärnbränsle från ett kärnkraftverk är radioaktiva och mycket giftigt. De utgör också säkerhetsrisker, som en terrorist som förvärvat en avsevärd mängd kärnavfall kunde konstruera en så kallad "smutsig bomb," med syfte att sprida radioaktivt material över ett stort område. En olycka eller attack som rör radioaktivt avfall skulle sannolikt kontaminera ett strikt lokalt område.

Fördel: Energioberoende

Kärnbränslen härrör från uran och plutonium. Uran finns i rikliga mängder i Förenta staterna, och plutonium skapas som en biprodukt av den Kärn-fission processen (faktiskt Avelsdjurreaktor mönster maximera plutoniumproduktionen). Ersätta olja burning kraftverk med kärnkraftverk skulle därför vara att hjälpa med att uppnå energioberoende.

Nackdel: Reaktorsäkerhet

En olycka som resulterade i förlusten av kontroll över kedjereaktionen fission skulle vara extremt farliga. Risken här är att den värme som produceras skulle överträffa reaktorkylmedlet förmåga att klara, orsakar en kärnreaktion. Detta kan orsaka systemfel som skulle släppa radioaktivitet i miljön. Vid en extrem fel, skulle resultatet bli en kärntekniska härdsmälta, där det svarande kärnmaterialet brinner eller smälter sig genom dess inneslutning fartyg, i marken, och sedan till grundvattennivån. Detta skulle kasta ett stort moln av radioaktiv ånga och skräp i atmosfären. Olyckor av denna typ har potential att släppa radioaktivitet över ett enormt område. En liten, väl innehöll olycka kan bara förorena kraftverk, medan en större en kan resultera i fallout som sprids över hela världen.

Nackdel: kostnad

Enligt USA Institutionen för energi, när alla kostnader är med i beräkningen, kostar kärnkraften en uppskattningsvis £ 38.50/MWH. Detta är dyrt i jämförelse med andra medel för att generera elektricitet. Till exempel är ren vindkraft £ 36.10/MWH; kol £ 34.50/MWH; och naturgas £ 34.10/MWH.