mynewspapers.net

Fördelar och nackdelar med biometrisk autentisering

Fördelar och nackdelar med biometrisk autentisering


Biometrisk identifieringsteknik uppfanns under den senare delen av 1900-talet. Det blev dock bara en vanligt förekommande teknik kring millennieskiftet. Biometrisk autentisering som är vanliga i avancerade säkerhetssystem, samt tid klockor mäter biologiska egenskaper.

Biologiska funktioner

Den främsta anledningen varför biometrisk autentisering blir så utbredd är eftersom den mäter en biologisk funktion, till exempel fingeravtryck eller iris. Detta är effektivt eftersom biologiska egenskaper är mycket svåra att dölja.

Tid tar tid

Eftersom biometriska system är elektronisk, de kan spela in datan likaledes. Detta har lett till deras användning i tid klockor, som möjliggör ett effektivare system.

Tidskrävande

En nackdel för biometrisk autentisering är att många system---särskilt billigare---kan ha svårt att läsa egenskaper eller kräver extra tid att identifiera dem.

Felaktiga avläsningar

Ett enstaka problem bland biometrisk autentisering är en falsk behandling. En "falsk godkännande" händer när en person som inte får tillgång beviljas åtkomst. En "falsk avvisa" händer när en person som ska ha åtkomst nekas.

Kostsamma

Effektiva biometriska system är dyra, varför de i allmänhet endast används av större företag eller institutioner.