mynewspapers.net

Fördelar och nackdelar med att köpa rättvisemärkta produkter

Fördelar och nackdelar med att köpa rättvisemärkta produkter


Rättvis handel är en global social rörelse som syftar till att hjälpa producenter i utvecklingsländer uppnå bättre handelsvillkor och hållbar praxis. Även om rättvis handel är inriktad som gynnar produktionen det gynnar också konsumenterna och miljön. Tyvärr inget system är perfekt och det finns vissa nackdelar att rättvis handel praktiserar också.

Rättvis handel förklaras

Fairtrade International beskriver rättvis handel som "en alternativ strategi för konventionella handeln" som "bygger på ett samarbete mellan producenter och konsumenter." Rättvis handel säkrar bättre handelsvillkoren för producenter av livsmedel och varor i utvecklingsländerna, skydda dem från exploatering av storföretag och ekonomiskt starka första världen köpare. Rättvis handel standarder ger producenter med en stabil marknad fastställs av realistiska minimipriser och därmed tillåter dem att förbättra sina liv och planera för sin framtid." Utöver minimipriset betalas ett extra pengar till en gemensam fond som kan nås av arbetare och bönder att förbättra deras sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Fördelar för producenterna

Enligt Fair Trade navet är det primära målet för rättvis handel-rörelsen fattigdomsbekämpning mellan producenter av livsmedel och varor i utvecklingsländerna (se resurser). Rättvis handel ger producenterna genom att ge ekonomisk stabilitet och kräver att arbetstagarna deltar aktivt i att fatta beslut om sin framtid. Rättvis handel standarder försök att skapa en hållbar miljö där producenter och deras familjer kan blomstra nu och i framtiden.

Fördelar för konsumenterna

Med rättvis handel certifiering konsumenter kan göra upplysta beslut om sina inköp och kan välja att köpa produkter i linje med sina egna värderingar och etik. Rättvis handel främjar hållbara metoder, till exempel ekologiskt jordbruk, som skyddar miljön och minska mängden konstgjorda kemikalier i konsumentprodukter.

Nackdelar för producenter

Producenterna är skyldiga att betala avgifter för certifiering och uppfylla vissa normer i sin produktion för att affiliate med rättvis handel. Sådana hinder kan visa sig vara oöverstigliga för vissa mindre producenter medan större producenter, som har råd med den initiala kostnaden, då dessutom dra nytta av rättvis handelsavtal.

Nackdelar för konsumenterna

Rättvisemärkta produkter utgör för närvarande en liten men växande del av alla livsmedel och konsumtionsvaror. På vissa platser de är svåra att hitta och är endast tillgängliga i butiker där de säljs till höga priser. Det finns för närvarande ingen standard som tillämpas på den procentuella sammansättningen av rättvisemärkta varor som låter en leverantör att märka sin produkt "Fairtrade". Enligt World centrerad båda "100% och 1% importörer skall betraktas som rättvis handel importörer." Detta lämnar marknaden öppen för utnyttjande av företag som marknadsför sina varor som rättvis handel, för att ta mer betalt eller säkra en större marknadsandel, medan endast en liten andel av produkten är i själva verket så.