mynewspapers.net

Fördelar & nackdelar med SWOT-analys

Fördelar & nackdelar med SWOT-analys


En SWOT-analys är ett verktyg som används för strategisk planering som ser på styrkor, svagheter, möjligheter och hot för ett projekt. Denna typ av analys kan tillämpas på en mängd olika projekt, och ser på gynnsamma, ogynnsamma, interna och externa faktorer involverade med att uppnå specifika mål. Det finns både fördelar och nackdelar med att utföra denna typ av analyser.

Fördel: klarhet

En av de största fördelarna med SWOT-analysen är att det hjälper att sammanfatta och klargöra vilka möjligheter och problem står inför ett företag eller projekt. Av denna anledning en SWOT-analys är ofta fördelaktiga och kan spela en viktig roll i hur ett företag fastställer sina mål och utvecklar strategier för att uppnå mål.

Fördel: kostnad

En annan fördel med SWOT-analysen är att den primära kostnaden inblandade i processen är tid. En SWOT-analys gör det möjligt för nya idéer att genereras utan att det kostar företaget mycket i processen. Anställa en affärsstrateg eller ett marknadsföringsteam skulle kosta tid och resurser, men en SWOT-analys kan utföras av någon med tid och en förståelse för hur verksamheten bedrivs.

Fördel och nackdel: enkelhet

En SWOT-analys är enkel att utföra, som innebär både fördelar och nackdelar. Fördelen ligger i det faktum att alla som har en grundläggande förståelse av verksamheten kan utföra denna analys. Nackdelen med enkelheten av denna typ av analyser är att det oftast skapar en mycket enkel lista som inte presenteras kritiskt. Om ett företag är enbart fokuserat på att skapa en lista, sedan den inte kan fokusera sin uppmärksamhet tillräckligt eller tillräckligt djupt på hur det faktiskt kan uppnå alla mål.

Nackdel: Ytterligare forskning krävs

För en SWOT-analys för att verkligen lyckas, bör det utvidgas från en enkel lista över styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Exempelvis bör ett företag överväga vilka grader av styrkor och svagheter det äger jämfört med konkurrenterna för att avgöra hur stark de styrkorna faktiskt är. En grundlig SWOT analys bör också titta på en möjlighet eller hots storlek för att se hur det förhåller sig med företagets styrkor och svagheter. En SWOT-analys kan vara enkel och okomplicerad, behövs oftast mer forskning och analys för att få en heltäckande bild.