mynewspapers.net

Fördelar & nackdelar med finansiella nyckeltal

Fördelar & nackdelar med finansiella nyckeltal


Investerare och företag använder finansiella nyckeltal för att få bättre insikt i hälsan hos företaget. Varje förhållande ger ett annat perspektiv i verksamheten: inventering omsättningshastighet, exempelvis anger hur snabbt ett företag säljer och byter ut sin inventering. Det nuvarande förhållandet visar företagets mängd tillgångar jämfört med dess skulder, som anger dess förmåga att betala sina skulder. Dessa nyckeltal är bra i vissa fall men bristen på tillräcklig information i andra fall.

Verksamhetsförbättringar operationer

Lawrence Gitman och Carl Daniel, författarna till boken, "The framtiden för Business: The Essentials," förklarar att nyckeltal hjälper chefer att följa utvecklingen av bolagets verksamhet och identifiera potentiella svagheter. Den särskilda karaktären hos vissa nyckeltal tillåter företag att lita på dem för vägledning för att förbättra sin affärsverksamhet. Till exempel anger den kundfordringar vändradie bolagets förmåga att utfärda kredit och hämta sina gäldenärer. En svag förhållande kan tvinga företaget att ompröva sin utlåning praxis eller regera i utgivningen av kredit. På samma sätt kan verksamheten bedöma dess genomsnittliga samling period förhållandet och besluta den behöver anställa ytterligare samlare att förbättra sina fordringar.

Potential/framtida händelser

Förhållanden inte tar itu med potential i företaget, eftersom de endast erbjuder inblick i företagets nuvarande situation. Till exempel, om bolaget är på väg att gå ihop och skaffa sig stora mängder kapital, kommer förhållandet inte avslöja dessa nya förändringar. Om ett företag publicerar sina investerare att det handlar om att förlora sin största kund effektiva i två månader, indikerar inget förhållande de dåliga nyheterna. Nyckeltal kan inte därför de enda mätning investerarna använder att bedöma ett företags värde eftersom dessa siffror inte avslöjar andra nyckelinformation som potentiella industrin förändringar och ekonomiska krafter.

Överväganden

Investerare bör inte lita för mycket på förhållandet mellan siffror som ett mått på verksamhetens totala hälsa. Vissa nyckeltal kan tyda på företaget är i god hälsa medan en annan kan tyda ekonomiska trångmål. Investerare måste därför bedöma flera nyckeltal för att få en holistisk bild av företagets stabilitet. Battacharyya, författare till boken, "Essentials av finansiell redovisning," antyder med bokslutet analyser parallellt med finansiella och icke-finansiella nyckeltal få en fullständig bild av verksamheten.

Faktorer

Nyckeltal är fördelaktigt att vissa parter men inte alltid för andra. En bank kan inte bryr sig om ett företags bok-to-market ratio, men finansiella institutioner kommer att utvärdera dess nivån på skulden och likviditet nyckeltal att avgöra om företaget är värdig ett lån. På samma sätt för att hitta en ny leverantör är kostsamma, kan ett stort företag som Wal-Mart titta på en potentiell leverantörs likviditet, ggr att kontrollera dess stabilitet.

Varning

Med hjälp av olika redovisningsmetoder kan ändra siffrorna i förhållandet. Skuld är exempelvis lätt förtäckt genom att placera vissa skulder i olika konton eller skalbolag. Därför bör du konsultera flera externa källor som tidningar och tidskrifter vid bedömning av värdet på ett företag.