mynewspapers.net

Fördelar & nackdelar med begränsad tillväxtstrategier

Fördelar & nackdelar med begränsad tillväxtstrategier


För många företag och nya företag i synnerhet ses tillväxt som det främsta tecknet på framgång. Ett växande företag som tar en allt större mängd marknadsandel förväntas använda sin ökad volym att generera större vinster och avkastning på eget kapital. Men är vissa företagsledare tveksamma till att växa för snabbt och föredrar att anta en mer begränsad tillväxtstrategi. Som med alla affärsbeslut, finns det fördelar och nackdelar att denna strategi.

Undvikande av massiv skuld

En fördel med en begränsad tillväxtstrategi är att undvika de massiva mängder av skuld som ofta åtföljer snabb tillväxtstrategier. Chefer som vill snabbt expandera sina företag är vanligtvis inte kan göra så ekologiskt och mening genom att finansiera tillväxt genom intäkter. I stället kommer de antingen ta på sig skuld eller ytterligare späd bolagets egna kapital för att finansiera expansion. Denna skuld kan bli mycket kostsamt, särskilt om företagets försäljning inte så höga som förväntat.

Lättare hantering

Snabb tillväxt är ofta en betydande börda för chefer, som måste balansera befintliga åtgärder som verkställande expansion på nya marknader och fler regioner. De ekonomiska och logistiska utmaningarna av snabb tillväxt är ofta alltför komplicerat för även de mest kvalificerade cheferna att hantera effektivt, vilket innebär att ett en gång lean och agile företag tvingas in i en affärsmodell som innebär högre kostnader än den är van vid att.

Konkurrenterna tar marknadsandelar

En nackdel med en begränsad tillväxtstrategi är att konkurrenter kan komma att ta marknadsandelar genom att anta sin egen strategi för snabb tillväxt. Det är allmänt lättare att expandera till en ung marknad med få eller inga spelare än att stjäla marknadsandelar från en konkurrent som har redan etablerat sig. Ett företag som bedriver en begränsad tillväxtstrategi kan missa möjlighet att utnyttja den outnyttjade marknader.

Investor tryck

De flesta riskkapitalister och många aktieägare är främst intresserad en begränsad giltighetstid för sina investeringar, vanligen inte mer än några år. Dessa investerare vill lägga sina pengar, göra en vinst och ta dessa pengar för att investera i en ny, växande företag. En chef som antar en begränsad tillväxtstrategi för hennes organisation kan möta starka påtryckningar från investerare att växa företaget snabbare.