mynewspapers.net

FDA-kraven för livsmedel CanningFör att skydda folkhälsan, har FDA krav för kommersiella processorer i tillverkning, bearbetning och förpackning av konserver, som är livsmedel hermetiskt i behållare. Dokumentet beskriver dessa krav som är relevanta för låg-syra livsmedel är 48 sidor lång och beskriver dessa krav i detalj (se referenser).

Utrustning

FDA kräver att testas, lättavläst termometrar installeras i fortfarande retorter (utrustning för termisk bearbetning av livsmedel) samt en korrekt inspelningsenhet. En tryckmätare; Steam controller, att hålla temperatur i retorten; och en tillräckligt stor steam inlopp, in retorten mittemot vent, är nödvändiga delar av utrustning. Bleeders, som är öppningar för att ta bort luft som kommer in med ånga och ventiler måste uppfylla specifikationerna och vara öppen under hela processen.

Containrar

Regelbunden observation för defekter i behållare måste upprätthållas och defekter måste registreras och korrigeras. Kylvatten för behållaren måste vara klorerade eller annars saneras. Varje behållare måste märkas med en permanent synliga kod identifiera förpackningar inrättandet, produkt som finns och år, dag och tid under vilken produkten har förpackats.

Produktion och Process

Lämpligheten av råvaror och ingredienser mottagliga för mikrobiologisk förorening för användning i behandling måste verifieras innan förpackning. Noggrann tillsyn måste användas när upprätthålla pH (ovanför 4.6 i låg-syra livsmedel) av konserver. En regelbunden process för termisk bearbetning krävs och måste uppfylla specifikationerna, som gör verksamheten i den termiska behandling rum, inklusive inspelning temperatur, att upprätthålla korrekt timing enheter och ånga leverans.

Records

Produktion och bearbetning av information måste anges vid tidpunkten för observation. Lämpliga register måste upprätthållas, och kopior av dessa poster ska behållas under minst tre år efter tillverkningsdatum