mynewspapers.net

Fars rättigheter om oäkta barnInte alla graviditeter ägt rum inom äktenskap. Om fientlighet utvecklas mellan mor och far, kan det vara svårt för den manliga föräldern att utöva sin lagstadgade rättigheter. Dock råd de flesta stater fäderna av utomäktenskapliga barn grundläggande skydd.

Visitation

Umgänget är en rätt även fäderna av utomäktenskapliga barn har. Du måste kanske först anges som naturliga fadern på barnets födelseattest eller förelägga ett blodprov bekräftar faderskapet. När det är fast att du far och barn är biologiskt släkt, du kan förvänta dig att se barnet regelbundet, såvida mor på andra grunder än faderskap.

Vårdnad

Vårdnad är för en annan rätt till vilka biologiska fäder kan ha rätt, om gift med barnets mor eller inte. Om Fadern inte är minderårig själv, kan han ansöka om att rätten för fullständig eller delvis vårdnad om ingen överenskommelse kan nås med mamman.

Ansvarsområden

Även om Ogifta fäder har vissa rättigheter när det gäller deras barn, kan utöva dessa rättigheter lett till ansvar ta hand om din avkomma. Till exempel, om du bevisa eller förklara dig själv att vara far till barnet, förväntas sannolikt ge ekonomiskt stöd tills hon når myndig ålder.