mynewspapers.net

Falsework vs byggnadsställningar

Falsework vs byggnadsställningar


Falsework och byggnadsställningar kan tyckas ytligt sett liknande. Även om falsework och byggnadsställningar finns i många former, använda vanliga varianter av båda klasserna struktur stålrör sällskap av beslag. Den grundläggande skillnaden mellan falsework och byggnadsställningar ligger i syftet med struktur.

Falsework

I "The konstruktion säkerhet handbok," definierar författarna V.J. Davies och K. Tomasin falsework "som en tillfällig struktur används för att stödja en permanent struktur under dess konstruktion och tills det blir självbärande." Falsework är vanligt i projekt där murverk, stål eller virke måste stödjas i position för att få sällskap. Detta kan inträffa när man bygger en ram av balkar eller när bildar en båge, t.ex.

Specialiserade Falsework

Formwork är en typ av falsework som används med våt betong. Formwork stöder den våta betongen och formar det till önskad form. Termen "centrerande" hänvisar till en typ av falsework som används för att bygga bågar, eller till någon falsework som liknar arch stöder.

Byggnadsställningar

Enligt "Formsättning och Falsework för tung konstruktion," är en byggnadsställning en tillfällig struktur vars primära syfte är att ge tillgång. Arbetstagare kan stå på en byggnadsställning att arbeta på svåra att nå områden. Ställningar också kan hålla utrustning och byggnadsmaterial, men de ger inte fysiskt stöd för byggprojektet själv. I själva verket kan byggnaden under uppbyggnad ge partiellt stöd till schavotten, särskilt när ställningen måste vara mycket lång.