mynewspapers.net

Externa faktorer som påverkar ledarskap

Externa faktorer som påverkar ledarskap


Ledare har möjlighet att påverka och styra människor under dem, så att en organisation kan bli mer effektiva i att uppnå sina mål. Utformar av ledarskap påverkas av externa faktorer, såsom den organisatoriska miljön, demografi, personal egenskaper, resurser, ekonomiska och politiska faktorer, tekniken och kulturen i organisationen.

Organisatorisk miljö

Organisationer har sin egen särskilda arbetsmiljö med sina egna värderingar, som är ett arv av tidigare ledare, samt nuvarande ledarskap. Dessa värden ska vården organisationen har för investerare, kunder, personal och gemenskapen, och bestämma hur verksamheten kommer att hanteras. Mål, värden och koncept som definierar produkter eller tjänster utgör personligheten av organisationen.

Organisatoriska resurser

Ledare är beroende av organisatoriska resurser, såsom personal, teknik, ekonomi och fysiska resurser för att uppnå sina mål. En framgångsrik förvaltning beror på hur väl resurser förvärvas och används.

Anställdas roller

När en anställd tar på sig en roll i en organisation, är hans ståndpunkt som fastställts av uppgifter och ansvar som han måste utföra i relation med andra. Anställda har olika nivåer av mognad i närmar sig uppgifter och förhållanden som påverkar stil med ledarskap behövs för att vägleda dem. Medarbetare också påverka organisationen av deras arbetsmoral och personliga värderingar. Roller har fallgropar och vägspärrar som ledare måste erkänna och minska för att hjälpa personal utföra sina uppgifter.

Organizational Culture

Kulturen i en organisation är en kombination av dess grundare, tidigare och nuvarande ledare, historia och kriser. Kultur är svåra att ändra, eftersom det är resultatet av länge haft information och formella system, traditioner, seder och regler som utgör självbild och delade förväntningar av organisationen. Etablerade riter, ritualer, rutiner och en uppsättning sätt att göra saker effekter företaget normer, till exempel hur en arbetstagare kan vara i god status och hur en arbetstagare kan reagera på lämpligt sätt för olika omständigheter.

Sociologiska faktorer

Ledare måste förstå de demografiska make-up och kulturer klienter organisation och trender på marknaden att designa produkter och tjänster för särskilda befolkningsgrupper.

Ekonomiska och politiska faktorer

Ledare måste utbilda sig på sina leverantörer, kunder och konkurrenter att fastställa de ekonomiska och nuvarande politiska faktorer som påverkar marknaden. Dessa faktorer påverkar hur ledare uppnå sina mål.

Teknik

Teknik kan dramatiskt förändra företagsklimatet, över natten. Ledare måste anpassa sin ledarstil för att hjälpa företag anpassa sig till tekniken. Forskning och utveckling hjälpa ledare att skapa innovativa nya tekniker som underlättar verksamheten.