mynewspapers.net

Erfaren tekniker arbetsbeskrivning

Erfaren tekniker arbetsbeskrivning


Erfarna tekniker arbetar på datorsystem och nätverk i företag och samfund. Enligt den yrkesmässiga outlook handboken, sökande kommer in i det här fältet visas en 30 procent ökning av arbetstillfällen fram till 2018. Den genomsnittliga medarbetaren i denna position gjorde £36.400 till £45,500 ett år i maj 2008, beroende på företagets eller organisationens de arbetat i.

Utbildning och arbetsträning

Mest erfarna tekniker är skyldiga att inneha en examen i datavetenskap eller teknik. Det krävs också en gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet och utbildning är också obligatoriskt.

Färdigheter krävs jobb

Erfarna tekniker måste ha stark analytisk kompetens och kommunikationsförmåga. Kandidater till dessa ståndpunkter måste kunna arbeta självständigt och snabbt i stressiga situationer.

Arbetsuppgifter

En tekniker främsta uppgifter hör bland annat analysera tekniska frågor och problem, diagnostisera problem, ge stöd till andra anställda och hjälpa andra tekniker med frågor.

Arbetsförhållanden

Erfarna tekniker arbetar på kontor framför en dator för långa timmar. Många reser till andra kontor.