mynewspapers.net

Enkla förlikningsavtalet

Enkla förlikningsavtalet


En överenskommelse i en rättegång eller en tvist behöver inte vara komplicerade juridiska dokument. I själva verket kan ett förlikningsavtalet vara ett enkelt kontrakt, förutsatt det exakt anges den grundläggande kunskapen om parterna.

Funktioner

Funktioner i en enkel förlikningsavtalet är namnen på parterna nådde en disposition av avtalen mellan parterna och signatur linjer för parterna.

Missuppfattning

En vanlig missuppfattning är att för en överenskommelse skall vara bindande, måste det innehålla juridisk text. I själva verket är den mest effektiva enkla förlikningsavtalet en som använder lätt att förstå, enkelt språk.

Fördelar

Fördelarna med en enkel förlikningsavtalet omfattar avtal att lösa frågor i en rättegång eller tvist som båda parter förstår. Dessutom, genom att underteckna ett enkelt förlikningsavtalet, undvika parterna den tid och kostnad för långvarig rättstvist.