mynewspapers.net

Elektriska Manager arbetsbeskrivning

Elektriska Manager arbetsbeskrivning


En elektrisk manager, ofta kallad en elektrisk projektledare, är en professionell som övervakar och styr en mängd elektriska projekt för en organisation. Dessa yrkesgrupper arbetar ofta i konstruktion och elkonstruktion industrier.

Kvalifikationer

De flesta arbetsgivare kräver en kandidatexamen i hantering av iscensätta eller konstruktion. Många arbetsgivare föredrar Project Management Professional (PMP) certifiering, som kan erhållas från Project Management Institute. Andra kvalifikationer inkluderar flera års erfarenhet i elektriska systemdesign och förvaltning.

Management

En elektriska manager hanterar tekniska projekt från idé till färdigställande. Detta innebär att välja ut och delegera ansvar, hantering av finansiella projektbudgetar och att se till att projekt kompletteras av obligatoriska tidsfrister och ekonomiska riktlinjer.

Design

I de flesta fall är dessa yrkesmän hands-on chefer. De designar de elektriska specifikationerna för projektet och bistå med ansvar som design, installation och provning.

Lön

Lön kan variera för denna ockupation, eftersom arbetsgivarna kan erbjuda bonusar för projekt som slutförts inom finansiella budgetar. CBSalary visas en nationell medellönen för £56,137 per år för denna ockupation i juli 2010.