mynewspapers.net

Egenskaper för lätta dieseloljaLätta dieselolja eller LDO, är en blandning av komponenter från destillationsprocessen diesel. Det används i motorer med en rpm mindre än 750, pannor och ugnar. LDO benämns också som destillat bränsle eller märkt olja eftersom den är märkt med en färgande substans. Ett antal fastigheter måste uppfylla standardkraven för bränsle skall klassificeras som lätta dieselolja.

Vattenhalten, flampunkt och viskositet

Halten av LDO får inte överstiga 0,25 procent av volymen. Flampunkten (tändning lägsta temperatur) är 66 grader Celsius. LDO viskositet vid 40 grader Celsius måste vara minst 2,5 centistrokes och högst 15.7 centistrokes.

Svavel, Sediment, Carbon rester och askhalt

LDO är skyldig att ha en svavelhalt på mindre än 1,8 procent av vikten. Sediment nivåer måste vara lägre än 0,1 procent av vikten. Askhalt måste vara mindre än 0,02 procent av vikten. LDO måste innehålla mindre än 1,5 procent kol rester.

Cetantal

Cetantalet av LDO är 45. Denna åtgärd av förbränning kvalitet kan vara upp till 100 men de flesta premium dieslar är runt 60. En högre cetantal innebär bränslet är av högre kvalitet.

Flyttemperatur

Häll är den lägsta temperatur som bränslet kommer att flöda. Denna kvalitet är viktigt för fortsatt utveckling i kylan. Flyttemperatur för LDO är 12 grader Celsius från November till februari och 21 grader Celsius för resten av året.