mynewspapers.net

Effekterna av naturgas på kopparrör

Effekterna av naturgas på kopparrör


Många människor använder naturgas för uppvärmning av sina bostäder eller deras vatten. Det är dock viktigt att om du har ett system med koppar rörsystem som du ersätter det Förkoppra så snart som möjligt. Du bör inte använda koppar rörsystem för naturgas på grund av de effekter gas kan ha på röret, som kan påverka säkerheten i systemet.

Förkoppra sulfiden

Naturgas innehåller några små spår av svavel. Detta svavel samverkar med koppar att producera koppar svavelväte, som är en svart, kristallint ämne som bildas längs insidan av koppar rören. Denna koppar svavelväte kan vara en stor nackdel för något system, eftersom det skapar en pipe blockering som är aldrig bra när du har ett system under tryck.

Pipe försvagning

Som samspelet mellan kopparröret och svavel bildar koppar sulfid, kommer koppar ur rören. Detta försvagar röret, som koppar är dras ut röret och i koppar sulfid kristallerna.

Tryck

Som röret fylls på med koppar sulfid växer trycket stadigt högre. Detta är inte bra, särskilt eftersom ett naturgas rörsystem redan under tryck. Med en försvagning av kopparröret och skapandet av ett större och större block kan det leda till en bristning i röret. Kristallerna kan dessutom växa över någon form av tillfällig ersättning mekanism som håller naturgasen från att rinna ut när piloten ljuset inte är lyser.