mynewspapers.net

Effekten av hushåll ammoniak på växters tillväxt

Effekten av hushåll ammoniak på växters tillväxt


Hushåll ammoniak är en lösning av ammoniak (NH3) löst i vatten. Som alla andra kända levande organismer behöver växter en källa av kväve att växa och föröka sig, så ammoniak kan användas som gödselmedel. Men kanske det inte det bästa tillgängliga alternativet.

Typer

Det är viktigt att notera att vissa märken av ammoniak kan omfatta andra föreningar som kan ha andra effekter på växters tillväxt. Förutsatt att varumärket i fråga innehåller endast ammoniak och vatten, men beror inverkan på tillväxten på koncentrationen och hur ammoniak används.

Funktion

Ammoniak påverkar växternas tillväxt indirekt genom förändringar i markens pH. Ammoniak är en svag bas, betyder det minskar pH-värdet i lösningar där det är upplöst, och därmed pH-värdet i marken där det tillämpas. Effekterna av pH förändring beror på vilken typ av anläggning. Olika växter föredrar olika pH spänner, och vissa är bättre anpassade till sur eller neutral jord.

Effekter

Ammoniak också påverkar växternas tillväxt direkt genom att fungera som en källa till kväve för anläggningen. I detta avseende är dess inflytande positiva. Överskjutande belopp av ammoniak, dock eller för mycket ammoniak tillämpas för nära till växten (närmare än flera inches) kan skada eller till och med döda anläggningen. Ammoniak är också förlorade snabbt i luften, så det måste injiceras under jordytan att säkerställa tillräcklig retention.