mynewspapers.net

DIY blixtljus

DIY blixtljus


Ett blixtljus är ett ljus som blinkar på och av intermittent. Förvandla något ljus i ditt hus till ett blixtljus genom att ansluta den till ett blixtljus power converter. Ett blixtljus converter ansluts till ett vägguttag och har en tvådelad standardindata. Vissa blixtljus konverterare har en ratten så att du kan ändra frekvensen som den blinkar på och av.

Instruktioner

• Anslut blixtljus omvandlare till en tillgänglig vägguttag.

• Anslut ljuskällan till blixtljus omvandlare.

• Slå på ljuskällan.

• Vrid ratten till ändra frekvensen med vilken ljus utlöses.