mynewspapers.net

Det finns vita buggar på min paprika plantor

Det finns vita buggar på min paprika plantor


De växter som producerar paprika av ett brett utbud av smaker, bland annat dem som "söt" och "Het, trivs i varmt väder. Som många andra populära vegetabiliska trädgårdsväxter är peppar växter känsliga för många skadedjursangrepp, inklusive små vita buggar.

Identifiering

Ett antal mjöllus arter är bland insekterna sannolikt att angripa peppar växter. Vita flygare är 0.06 tum lång och gul med vita vingar. De normalt foder längs undersidan av bladen och flyga när störs.

Skador

Vita flygare skada växter genom att suga växt sap eller juice. Som de foder, utsöndrar insekter en klibbig substans som kallas honungsdagg, vilket leder till utveckling av sotade svartmögel. Detta påverkar photosynthetic processen i växter. Mögel på grönsaker gör dem oattraktiva. Allvarliga angrepp resulterar i fattiga, hämmad tillväxt, lägre avkastning och avlövning.

Kontroll

Du kan styra befolkningen av Vita flygare i peppar växter genom att införa naturliga predatorer som lady skalbaggar larver, lacewing larver och storögda buggar och att hålla växterna rensa ogräs och skräp. Insekticider med imidakloprid, acetamiprid eller pyriproxyfen är effektiva.