mynewspapers.net

Den bästa tiden att dela Iris lökar

Den bästa tiden att dela Iris lökar


De flesta typer av iris växa från en bulblike rhizom. Dessa rhizomer växa och föröka sig horisontellt under jord. Det är nödvändigt att dela upp dem alla tre till fem år för att hålla växterna friska och produktiva.

Tecken

Den bästa indikationen att iris plåstret måste delas är att det finns många gröna blad men mycket få iris blommar under en säsong.

Timing

Den bästa tiden att dela iris rhizomer cirka fyra till sex veckor efter att växterna har blommat - division görs vanligen i juli eller augusti.

Gräva

En spade används för att extrahera jordstammar från marken. Gräva runt en hela dunge av växter sedan lyft försiktigt för att exponera jordstammar.

Rhizom Division

Rhizomer multiplicera med förgrenar sig i en stor klump. Jordstammar i mitten är den äldsta och mest improduktiva kära; de mer produktiva utanför rhizomer kan skäras av med en vass kniv. En eller två fläktar av blad lämnas intakta på varje bra rhizom. Rhizomer som är gamla eller känner mjuk bör kasseras.

Återplantering

Avskilda jordstammar måste planteras omedelbart. De kommer att förnyas för nästa odlingssäsong.