mynewspapers.net

Den bästa gödselmedel som skall tillämpas på majs växter

Den bästa gödselmedel som skall tillämpas på majs växter


Majs är känd som majs i USA och Europa, och växande det hemma kan vara både utmanande och givande. Precis som med växande några andra växter hemma, kan använda gödselmedel för majs växter vara nyckeln till att föra upp friska majs växter ända till skördetid. Designa en befruktning schema för dina majs växter tar bara några steg.

Gödselmedlet har följande rekommendationer för majs

Att ofta kunna tillämpa vissa gödselmedel är av värde endast när du vet vilken typ av gödsel skulle vara mest fördelaktigt att majs växter. Gödselmedlet val bör alltid baseras främst på markprover som visar unika fertiliteten av jorden, men i allmänhet, majs svarar väl till balanserat gödselmedel som 10-10-10, 2-1-1 och 1-1-1.

Fertilisation Rate

Vid plantering tid, används en av typerna av gödselmedel ovan ofta som en "starter" runt majs växter. Majs också förmåner från en sida-klänning ansökan när växterna har blivit delvis fastställt. När majs växter är 16 till 18 inches hög, sida-klänning med gödningsmedel rikt på kväve som ammoniumnitrat eller nitrat av soda.

Kväve och majs

Generellt, är kväve ett av de viktigaste växt Tillväxtelement. Men kväve är av ännu större betydelse för majs. Många jordar som stöder majs växter har naturligt nog kalium och fosfor för friska majs tillväxt, men kväve är det "mest avkastning-begränsande näringsämnet," i ord av Colorado State University's guide till växande säd. Kväve är därför det främsta ansvaret för varje producent som majs, och det mest effektiva sättet att hantera kväve nivåer i majs är genom användning av gödselmedel.

Andra överväganden

Överdriven gödsling med hjälp av antingen för mycket gödsel i en ansökan eller gödsel alltför ofta kan ofta ha mer skadliga effekter i majs växter än under-fertilisation. Dessa möjliga hälsoeffekter belysa anledningen att det är så viktigt att ha jord testas innan du väljer ett gödselmedel för majs. En hälsosam majs skörd kräver inte ett överflöd av kväve utan snarare en bra balans av kväve och andra växtnäringsämnen tillväxt i marken. Att lägga till kväve i en redan kväverika jord kan ha samma avkastning-begränsande effekter som inte gödsel alls.