mynewspapers.net

Den 15-åriga höjd och vikt

Den 15-åriga höjd och vikt


Tonåren är en tid av stora strukturella förändringar i kroppen till följd av puberteten. Som sådan, är viktökning under dessa uppväxtåren variabel, än normal.

Höjd

Den 15-åriga höjd och vikt


I genomsnitt 15-åriga pojkar har en höjd på 1,7 meter (67 inches), och 15-åriga flickor har en höjd på 1,63 meter (64 tum). I den här åldern sträcker höjd vanligtvis sig från 1,55 1,85 meter (61 till 73 inches) för pojkar och 1,5 till 1,75 meter (59-69 inches) för flickor.

ViktDen genomsnittliga vikten för 15-åriga pojkar är 56,2 och 52,6 kg (124-116 pounds) för flickor. De flesta pojkar i denna åldern från 40,8 till 83,5 kg (90 till 184 pund) och flickor generellt väga från 39 till 81.6 kg (86 till 180 pounds).

BMI

En viktig indikator på om du är i en friska viktområde är body mass index (BMI), som mäter kroppsfett baserat på längd och vikt. Även om BMI är instabil i tonåringar till följd av en varierad och snabb tillväxt, kan det ge dig en uppfattning om huruvida du är en friska viktområde. Du kan beräkna BMI genom att använda BMI onlineverktyg eller rådfråga en läkare.