mynewspapers.net

Definitionen av innovativ teknik

Definitionen av innovativ teknik


Uppfinningar är nya produkter eller metoder skapade från ursprungliga idéer, medan innovationer är nya versioner av något som erbjuder en utökad användning. Tre typer av innovativ teknik ta befintliga tekniska kunskap till en ny nivå.

Inkrementell

Stegvis innovativ teknik är en liten men uppskattade förbättring av en produkt eller metod. Den senaste versionen av ett ordbehandlingsprogram som gör att användaren kan skapa nya typer av dokument med effektivare verktyg är ett exempel på stegvis innovativ teknik.

Semi radikal

Semi radikala innovativ teknik bygger på befintlig teknisk kunskap, men använder den kunskapen på ett sätt som skiljer sig med tidigare. En gång var mobiltelefoner mobiltelefoner, men idag är de personliga kommunikationsnät med inbyggd skrivbord och underhållningssystem. Dagens mobiltelefoner representerar semi radikala innovativ teknik som har förändrat hur människor förstår och använder mobiltelefoner.

Störande

Radikalt innovativa teknik eller störande teknik, innebär en paus från tidigare och nya och ofta mer tillgängliga produkter eller metoder. Det är störande eftersom det skjuter åt sidan befintliga företag och sina leveranskedjor. Vanliga exempel på radikalt innovativa teknik är digital fotografi, som har minimerat e-läsare som skulle kunna göra utskriftsmaterial irrelevant, traditionella kameror och film.