mynewspapers.net

Definition av primära & sekundära bevis

Definition av primära & sekundära bevis


Bevis för primära och sekundära bevis finns kategorier används för att beskriva karaktären av en bit av bevis. Medan primär bevis är att föredra, är sekundära bevis godtas under vissa omständigheter.

Bevis definieras

FindLaw för jurister definierar bevis som "något som möblerar eller tenderar att framlägga bevis." Domare eller juryn använder bevis för att räkna ut vad som verkligen hände i ett fall.

Primära bevis

Enligt West's Encyclopedia av amerikanlag är primära bevis "en äkta dokument eller objekt som erbjuds som bevis i en rättegång, som kontrasteras med en kopia av, eller ersätta, originalet."

Sekundära bevis

Västs säger, "sekundär bevis är bevis för att har återgivits från ett originaldokument eller ersätta en originalobjektet." En fotokopia av ett originaldokument och en modell av en brottsplats är exempel på sekundära bevis.

Bästa bevis regel

Primära bevis kallas ibland för "bästa bevis." De federala regler bevis kräver ett original att visa innehållet i ett dokument, fotografi eller inspelning, men kommer att tillåta en kopia under vissa omständigheter. Detta krav kallas bästa bevis regeln.

Historia

Definition av primära & sekundära bevis


Historiskt sett har domstolar anses vara dubbletter av dokument otillförlitliga eftersom de kopierades för hand. Efter modern teknik förbättras tillförlitligheten av kopior och modeller, började domstolarna att regelbundet låta sekundära bevis.