mynewspapers.net

Definition av primär informationPrimär information hänvisar till källor som kan behövas för att åstadkomma grundlig, noggrann forskning. Vilken information som anses vara primära kan variera mellan olika studieområden och ramen där informationen används.

Definition

Primära källor innehåller ursprungliga information som inte har filtrerat eller tolkas. Informationen kan finnas som ett fysiskt objekt eller i tryckt eller elektroniskt format. Ofta primär information är den första officiella framträdande av ett visst resultat eller idé.

Exempel på

Om en bit av information som anses vara primära kan variera mellan olika ämnesområden. I vetenskapen, skulle till exempel numeriska data, ursprungliga slutsatser eller idéer tryckt i vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter. Inom humaniora, kan det vara några objekt eller dokument som skapas under en viss tidsperiod. Dessa kan inkludera artefakter, målningar, kartor, dagböcker, brev, ljudinspelningar, fallstudier och undersökningar.

Sekundära källor

Information kan också betraktas som sekundära eller ens tertiär källor. Någon källa som kommenterar eller utvärderar den primära informationen kan betraktas som sekundära. Detta ger filtrering eller tolkning som är frånvarande i en primär källa. Exempel på sekundära källor kan vara bibliografier, kritik, uppslagsverk och läroböcker.