mynewspapers.net

Centrum Silver biverkningar

Centrum Silver biverkningar


Centrum Silver är ett varumärke av multivitaminer utformad som ett näringstillskott för vuxna i åldern 50 och äldre. Enligt centrums hemsida, multivitamin hjälper främja hjärthälsa och benhälsa, och det förhindrar syn försämring av pensionärer. Biverkningar kan uppstå när en person upplever en negativ reaktion på en av vitaminer eller mineralämnen i Centrum Silver.

Allergisk reaktion

Den vanligaste allvarliga biverkningen rapporterade när tar Centrum Silver är en allergisk reaktion mot en eller flera av de vitaminer och mineralämnen i den multivitamin formel. Tecken på allergiska reaktioner inkluderar nässelutslag eller utslag, andningssvårigheter, och svullnad av läppar, ansikte, tunga eller hals.

Huvudvärk och orolig mage

Vissa Centrum Silver användare klagar på huvudvärk eller uppleva en mild magbesvär.

Flushing eller brännande känsla i huden

Denna känsla är som lider av en mindre solbränna och bör försvinna inom timmar att ta Centrum Silver.

Obehaglig smak i munnen

Intag av Centrum Silver kan resultera i en tillfällig obehaglig smak i munnen.

Varningar

Enligt WebMD, bör någon som lider av en allvarlig allergisk reaktion gå till en akutmottagning direkt eller löper risk för anafylaktisk chock. Lindriga biverkningar generellt kräver endast medicinsk behandling om de kvarstår eller förvärras.