mynewspapers.net

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar


Hundar drabbas av bakteriella infektioner precis som deras mänskliga bästa vänner. I vissa fall är läkemedel godkänts av FDA för användning som livsmedel endast mer effektiv vid behandling av den hund infektion. För att underlätta veterinärer i deras kamp mot djursjukdomar, godkänt FDA Animal medicinska narkotika användning förtydligande Act 1994. Denna lag kan veterinärer att förskriva human läkemedel till djur enligt en klassifikation som kallas "extra etikett" använda. Cefalexin är en av dessa extra etikett läkemedel.

Historia

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar


Mar Vista Animal Medical Center ger en historisk redovisning av cefalexin på deras hemsida. De förklarar att även om penicillin var verkligen en underbar upptäckt i kampen mot bakterieinfektion, medicineringen faller kort övergripande i totala bakteriell utrotning i både människor och hundar. endast 30 procent av penicillin absorberas av kroppen, och hälften av det är utfiskad inom 30 minuter. Värre, vissa stammar av bakterier överlista drogen, förstöra det snarare än tvärtom. Naturligtvis penicillin behövs viss förbättring och cefalexin, en cefalosporin klass antibiotikum, producerades för att göra just detta.

Typer

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar


Mar Vista Vet vidare förklarar cefalosporin antibiotika härrör från bakterien (i synnerhet Cephalosporium acremonium) precis som penicillin och indelas i tre grupper: första-, andra- och tredje generationen. Cefalexin är en första generationens cefalosporin, och ger effektiv behandling mot bakterier immun mot penicillin, samt anaerob eller syre-intoleranta, bakterier. I fall där en hund är smittad med en penicillin-resistenta bakterie, ger cefalexins alternativa genuppsättning effektiv lindring.

Behandlingar

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar


Läkare Foster och Smith visar att cefalexin ordineras främst för hundar att behandla huden, urinvägarna, ben och luftvägsinfektioner. Eftersom Cefalexin anses säker för långvarig användning, det är särskilt effektiv vid behandling av djupa hudinfektioner, kallas "pyodermas" av Mar Vista veterinär, som kan kräva behandling med antibiotika för upp till sex till åtta veckor.

Biverkningar

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar


Alla antibiotika komma med biverkningar och cefalexin är inte annorlunda. VetInfo4Dogs.com rapporter hundar att vara administrerat cefalexin kan uppleva kräkningar och diarré, allergiska reaktioner (särskilt om hund är allergisk mot penicillin) innebär ett hudutslag, nässelutslag, andnöd och/eller svullnad i ansiktet och munnen och, i svåra fall av överdosering, buksmärtor, muskelspasmer, svaghet och gripa. Lagt till dessa biverkningar kan vara hyperaktivitet och dreglar, enligt läkare Foster och Smith.

Interaktioner

Cefalexin antibiotika för hundar & sidan påverkar


Trots dess effektivitet, läkare Foster och Smith försiktighet att cefalexin inte blandar väl med vissa läkemedel och kosttillskott. De kallar specifikt ut "vitaminer, kosttillskott, aminoglykosider (gentamicin, neomycin) eller amfotericin B, antikoagulantia (blodförtunnande medel, som heparin och warfarin) och probenicid" som no-nos i samband med cefalexin behandling. Dessutom, om hunden är diabetiker, cefalexin direkt påverkar blod glukos testresultat med vissa märken av urin teststickor och kan rapportera falska siffror.