mynewspapers.net

Bristen på kommunikation i en verksamhet

Bristen på kommunikation i en verksamhet


Dålig kommunikation är närvarande i många relationer och orsakar problem oavsett var den finns, speciellt på ett företag. När kommunikationen är obefintlig i en verksamhet, blir det nästan omöjligt att inse att en kommunikation fråga är närvarande eftersom ingen kommunikation äger rum. Förstå affärs-kommunikation och vilka effekter det har på organisationen är det enda sättet att veta hur man undvika kommunikationsproblem i framtiden.

Vikten av kommunikation i en verksamhet

För att bygga starka affärsrelationer, måste kommunikation mellan företaget och kunderna vara närvarande, tillsammans med kommunikation mellan företaget och dess anställda. Kommunikationen måste vara informativ, klara, precisa och väl genomtänkt eller talade i ordning för ett företag att löpa smidigt. Utan ordentlig kommunikation, kan inte ett företag blomstra eftersom det finns inget sätt att veta vad som händer inom företaget.

Former av affärskommunikation

Affärskommunikation är intern eller extern. All kommunikation som pågår inom företaget, vare sig formellt eller informellt, är intern kommunikation. När ett team av människor träffas för att informera de personer som arbetar inom företaget med ny politik eller frågor, är detta intern kommunikation. Utan intern kommunikation, oro tas inte upp och den information som behövs för att slutföra jobb vidarebefordras inte. Extern kommunikation är alla meddelande som pågår utanför företaget, inklusive kommunikation med kunder och leverantörer.

Orsakerna till otillräcklig affärskommunikation

Bristfällig kommunikation i ett företag kan orsakas när handledare och medarbetare sällan engagera sig i samtal. Även dålig kommunikation är kan orsaka samma problem som ingen kommunikation alls. Ibland förmedling av viktig information är helt enkelt fruktansvärt på tal och ibland manager bara har inte den erfarenhet som behövs för att kommunicera med sina medarbetare. En mindre vanlig orsak till bristen på kommunikation i branschen är oordning och kommunikationsproblem kan lägga till i denna fråga.

Effekterna av Business kommunikationsproblem

I November 2007 postat yttrande Research Corporation resultaten av en undersökning om arbetsplatsen där 17 procent av amerikanerna som svarat angav att underlåtenhet att kommunicera med andra handledare var nr 1 klagomålet. Suzanne L. Rey, en 20-årig chef rekrytera agent och författare, anser att bristen på kommunikation kostar arbetsgivare pengar genom att orsaka en nedgång i försäljning, kundnöjdhet, arbetstillfredsställelse och företagsimage, bland andra frågor.

Att förebygga brist på kommunikation

När man talar, tala i en rimlig takt och på en rimlig ton. Använd en engagerande röst och undvika att vara för högt eller för tyst. Förhindra visas dum genom att undvika att använda grundläggande ord eller ord som du inte helt förstår. Öva att kommunicera och skriva. Öva dig att tala väl, och om du inte känner dig säker i din kompetens, har någon annan göra det (någon bättre på offentliga tal än vad du är). Hyra en översättare om det finns kulturella skillnader inom företaget. Med ordentlig intern kommunikation erfarenheter ett företag bättre arbetstillfredsställelse, mindre klagomål och bättre produktivitet och vinst. Extern kommunikation i en verksamhet möjliggör bättre försäljning, bild och kundnöjdhet, bland annat.