mynewspapers.net

Bönor växer snabbare i lera, jord eller Sand?Bönorna måste en lös och rik, väldränerad jord för god grobarhet och tillväxt. Tjocka lerjord gör det svårt för fröna att gro, medan sandjord avlopp för snabbt för att möjliggöra korrekt bevattning.

Jordtyper

Bönor växer allmänt i alla typer av jord, som det finns tre grundläggande typer: lerig, sand och lera. Bästa trädgård smutsar är de med en hög andel av loam antingen sand eller lera, blandningar som ger optimal dränering och luftning.

Effekter

Markens partiklar i lera är små och bli packad när det är vått, så att lite vatten eller luft för att passera. Bönor gror långsamt, och deras rötter har svårt att tränga in i tjocka jorden. Medan sandig jord är lös och fungerande, så att växternas rötter att utveckla, kan den inte behålla vattnet tillräckligt länge för att det ska vara till nytta för växterna.

Smutsa justeringar

När växer bönor i sand eller lera jord, kan antingen jord förbättras. Lossa och lufta lerjord genom att lägga till massor av organiskt material t ex kompost eller naturgödsel. Dra åt sandiga jordar med tillägg av rik loam som håller vatten bra, men blir inte blöt.