mynewspapers.net

Bladen slår gul på min hydroponiska tomatplantor

Bladen slår gul på min hydroponiska tomatplantor


Hydrokulturodlade växter är de som växer inomhus utan jord. Om hydroponiska tomater är planterade och matas ordentligt, kan de producera lika bra--om inte mer--än jordbaserat växter. Hydrokulturodlade växter är fortfarande benägna att plantera sjukdomar och problem.

Kloros

Kloros, eller avsaknad av klorofyll, är ett tillstånd som orsakar lämnar på en hydroponiska tomatplanta att gulna. Det finns många olika orsaker: dålig dränering, skadade eller komprimerad rötter och näringsämnen obalans. Lösningen beror på vilka problem som orsakar bladen till gult.

Näringsbrist toxicitet

Näringsämne obalans i hydrokultur tomat växtnäring orsakar bladen gulnar. Boron toxicitet orsakar blad tips till gul. Kalciumbrist orsakar övre bladen till gult medan de lägre som förblir gröna. Magnesium och kväve brist också leda till gulfärgning av bladen.

Late Blight

Late blight är en mögel sjukdom som orsakar lämnar på en hydroponiska tomatplanta att gulna. Sjukdomen sprids med mögelsporer flyttanden från en smittad växt till en hälsosam en. I början av infektionen blir antingen blad kanter eller centrum gul. Det är bäst behandlas av ett torrt och soligt klimat eller koppar fungicider.