mynewspapers.net

Biverkningar av cetirizin

Biverkningar av cetirizin


Cetirizin hydroklorid är ett antihistamin som föreskrivs främst för säsongsbunden allergisymptom såsom nysningar, rinnande näsa och scratchy ögon. Det kan också användas för behandling av bikupor. Säljs i generisk form och under namnet Zyrtec, har cetirizin flera möjliga biverkningar.

Dåsighet

Även om cetirizin är en av de nya antihistaminer som inte är lika sannolikt att orsaka dåsighet som tidigare produkter, orsakar det fortfarande dåsighet i upp till 13 procent av människor som tar det, enligt godkännande före kliniska studier, som beskrivs av eMedTV.

Andra biverkningar

Andra biverkningar för vuxna i de kliniska studierna med trötthet, muntorrhet, halsont och yrsel. Dessa endast uppstod i 2 till 6 procent av deltagarna.

Överväganden med barn

Biverkningar för barn ta cetirizin skiljer sig från vuxna. Den vanligaste biverkningen för barn var huvudvärk, i upp till 14 procent.

Andra biverkningar hos barn

Barn i de kliniska studierna före godkännande också upplevt halsont, buk-smärtar, hosta, diarré, dåsighet och näsblod.

Allvarliga biverkningar

Cetirizin kan orsaka vissa allvarliga, men sällsynt, biverkningar. Dessa omfattar förvirring, ångest, väsande andning, andningssvårigheter, svårigheter att urinera, högt blodtryck, hjärtklappning, hjärtklappning eller en ökning i leverenzymer.