mynewspapers.net

Bil transport lagar & förordningar

Bil transport lagar & förordningar


Människor har olika skäl att hyra en bil transportföretag att transportera sin bil till en annan plats. Konsumenterna bör bekanta dig med bil transport lagar innan du skriver kontrakt.

Inget bagage

Bil transport lagar & förordningar


Företag att transport bilar för kunder har politik som förhindrar att något men bilen transporteras. Med andra ord, kan inte kunder lagligt använda bilen för att transportera andra poster. Department of Transportation har laglig rätt att inspektera bilar som transporteras, och om de hittar bilen används för att transportera andra poster, de kan ålägga en £6.500 bra transport företaget.

Skadestånd

När en kund tecknar avtal med en bil transportföretag, litar hon på att bilen levereras i samma skick som hon tappade det bort. Enligt den lagen, måste något bil transportföretag ha minst en £487,500 offentliga ansvar försäkring som skyddar mot skador gjort att bilen medan det i transport. Kunder har laglig rätt att stämma över särskilda skadestånd, såsom ett knäckt fönster, om företaget vägrar att betala.

Betalning

Bil transport lagar & förordningar


I händelse av att en person anlitar ett företag för att transportera ett fordon och, av någon anledning väljer mot den senare, kan han fortfarande behöva betala en avbokningsavgift. Påskyndade tjänster, transportföretag, tar ut en avbokningsavgift på 15 procent på alla beställningar och kräver konsumenten betala fullt om en transport lastbil redan har skickats. Men har kunder laglig rätt att hålla inne betalning tills en fordonet drivs till sin bestämda plats.