mynewspapers.net

Betydelse & historien bakom blommor vid begravningar

Betydelse & historien bakom blommor vid begravningar


Blommor vid begravningar symbolisera livscykel, sin skönhet, och att få värme till ceremonin. Före tillkomsten av balsamering, blommor användes också till mask kroppen nedbrytning.

Gamla bruket

En 1951 utgrävning i norra Irak fastställs att minst åtta arter av blommor, baserat på jordprover, användes på begravningsplatser anor 62000 f.Kr., enligt mcadamsfuneralflorist.com.

Symbolik

Blommor var tänkt att vara symbolen för livscykel från födelse till död, liv och dess tillfälliga skönhet bräcklighet.

Mer praktiska skälBlommor användes vid begravningar ursprungligen för att täcka lukten av ruttnande kroppen av avliden, enligt inlieuofflowers.info.

Andrew Johnson problem

1875 beställde begravningsentreprenör Lazarus Shepard stora mängder av blommor att maskera lukten av f.d. President Andrew Johnson snabbt ruttnande kropp tills efter kistan var placerad i marken.

Mellanvästern praxis

I 1800-talets Mellanvästern USA, blomma damer serveras med samma åtskillnad som pall bärare genom att bära blommor från begravningen hemma på processionsdans fordonet, och sedan ställa in blommor på kyrkogården.

Idag

Blommor är ett medel av icke-verbala uttryck för sympati, men oftare under senaste decennierna sörjande familjemedlemmar efterfrågades donationer till välgörande ändamål i namn av avliden att undvika slöseri med blomsterarrangemang.