mynewspapers.net

Beskrivning av Orems teori för omvårdnad

Beskrivning av Orems teori för omvårdnad


Omvårdnad teori hjälper till att ge en grund för att ta itu med patientvård. Orems teori för omvårdnad har använts i årtionden och har bidragit till att definiera filosofin av omvårdnad.

Historia

Dorothea Orem publicerade sin omvårdnad teorier i 1971, att tillhandahålla en ram för omvårdnad som en legitim vetenskap.

Komponenter

Orems teori för omvårdnad styrs av en patientcentrerad modell som kretsar kring identifiera egenvård behov, brister av egenvård och lämpliga interventioner.

Fem metoder för att hjälpa

Orem beskriver fem olika sätt sjuksköterskor kan hjälpa sina patienter utveckla större egenvård: agerar och gör för andra, vägleda, stödja, främja personlig utveckling och undervisning.

Sociala komponenter

Orem erkänt den viktiga aspekten av de sociala roller som omvårdnad spelar i utvecklingen av egenvård. Orem trodde att Omvårdnadsåtgärder bör samordnas med den sociala sfären av patient relationer.

Begränsningar

Orems teori är begränsad i att det är sjukdom-orienterade snarare än anpassade för wellness. Kritiker hävdar också att Orem teori försummar att överväga den dynamiska karaktären av hälso-och sjukvård.