mynewspapers.net

Behandlingen förståelse aktiviteter för gymnasietMånga gymnasieelever har svårt när det gäller läsförståelse. Medan lärare förbereda eleverna med att läsa förståelse lektioner i skolan, är det inte alltid en färdighet som eleverna lära sig framgångsrikt när de når gymnasiet. Som sådan, måste gymnasiet lärare komma med behandlingen förståelse aktiviteter som är lämpliga för hög schoolers baserat på deras kompetensnivå.

Första raden prognos

High School ungdomarna kan arbeta på deras behandlingen förståelse färdigheter genom en verksamhet som innebär förutsägelse. I den här övningen får eleverna ett kalkylblad som innehåller de första raderna i gymnasiet-nivå berättelser, dikter eller spelar. Studenter är uppdrag att läsa meningar och extrahera menande från dem genom att deras kunskap om ordförråd, utifrån sina erfarenheter med särskild författare och poeter och använda vad de vet om meningsbyggnad och sammanhang. Även om den information de får är kort, måste eleverna förstå vad de kan och gör en välformulerad förutsägelse om genren, innehåll och tid period av texten. Studenter bör också åläggas att beskriva hur de kom till sina förutsägelser genom att identifiera nyckelinformation som ledde dem att förstå texten ett visst sätt.

Bilderna berätta historien

Visuella grafik hjälper till att stimulera hög schoolers förståelse av berättelser genom att låta eleverna att tillämpa sina kunskaper av media teknik, genre och språk konventioner till litterär text och bilder. Grafiska romaner berätta mycket av deras berättelser genom serieteckning, och denna verksamhet kan eleverna att visuellt identifiera avancerade litterära begrepp, som miljö, symbolik, tonen, tema, handling och delyta att hjälpa dem att förstå historien. Som verksamhet, passera ut grafiska noveller och instruera studerande att svara på frågor utifrån det menande de extrahera från bilder och text. Frågor bör uppmana eleverna att tänka om vad konstnären och författaren försöker skildra, vad berättelsen handlar om och hur tonen exemplifieras genom bilderna. Varje elev måste kunna förklara för läraren hur kombinationen av visuella element med texten hjälpte honom förstå historien ett visst sätt.

Ordkunskap korsord

Dålig ordet kunskap innebär en elevs läsförståelse färdigheter lider eftersom han inte kan förstå vad han läser. Lärare som vill förbättra elevernas läsande förståelse färdigheter genom vokabulär-byggnaden verksamhet kan använda korsord. För denna verksamhet, läraren börjar genom att identifiera utmanande ord från inom elevernas läsning material och använder dem för att skapa korsord. När studenterna Slutför pusslet, utvecklar de sin ordet kunskap. Nästa gång eleverna stött på dessa utmanande ordförråd ord i deras behandlingen material, de vet vad orden betyder och har en bättre förståelse av texten.

Improvisation scener

Improvisation är processen för utagerande något utan manus, där du gör upp scenen när du går längs. A behandlingen förståelse aktivitet för hög schoolers innebär läsa ett avsnitt ur en bok och handlar det ut i en improvisatoriska scen. Eleverna arbetar i par och varje team får en annan passage att granska. Efter att studenterna har en tillräcklig mängd tid att läsa passage, kallas lag på att agera ut sina passager till resten av klassen. Studenter måste använda deras förståelse färdigheter för att förstå vad passagen i berättelsen handlar om, så att de kan återskapa scenen för klasskamrater. Denna övning lär eleverna vilka typer av information att leta efter när man läser för att stärka läsförståelse.