mynewspapers.net

Batteridriven Gas Grill Igniter instruktioner

Batteridriven Gas Grill Igniter instruktioner


Nyare gasgrillar för utomhus grillning kan utrustas med batteridrivna tändsystem att tända brännarna. Detta system ersätter gamla Piezo igniter oftast inbyggd i gasgrillar sedan början av 1980. Piezo systemet används en liten elektrisk komponent som liknar ett tändstift att tända grillen. Batteri tändanordningar kasta en gnista från en elektrod monterad under en av brännarna att uppnå samma resultat. Tryckknapp åtgärden säkerställer snabb, tillförlitlig antändning av din gasgrill.

Instruktioner

• Öppna ventilen på bensintanken ansluten under din flytande propan grill. Om du använder naturgas kan hoppa över detta steg.

• Tryck in och ringa kontrollvredet brännare till inställningen "Light" eller "Tända". Den exakta ordalydelsen kan variera beroende på din gas grill modell.

• Tryck på knappen Röda tändaren på främre Kontrollpanelen att tända grillen. På vissa gasgrillar, inklusive Weber modeller, är knappen igniter på höger sida av grillen, monterad på kontroll hyllan.

• Justera brännare kontrollvredet till önskad värme inställning. Pre-Värm grillen i fem minuter innan tillagning.